OBJEKTIF

 

 

 1. Meningkatkan kualiti rawatan perubatan dan pendidikan kesihatan melalui kakitangan yang terlatih lagi dedikasi.
 2. Memberikan layanan yang mesra berkonsepkan budaya masyarakat penyayang dan nilai-nilai murni kepada setiap pelanggan serta prihatin kepada kehendak-kehendak pelanggan.
 3. Memupukkan sikap saling hormat-menghormati di kalangan kakitangan agar melahirkan kakitangan yang
  berhemah tinggi serta mengamalkan sikap bekerja dalam pasukan supaya dapat mengeratkan lagi komitmen terhadap tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan.
 4. Menetukan perkhidmatan bukan perubatan seiringan dengan perkhidmatan perubatan agar selari
  dan menepati kehendak pelanggan.
 5. Memberikan perkhidmatan rawatan perubatan dan pendidikan yang berterusan kepada pesakit.
 6. Menitikberatkan disiplin kakitangan dari semua aspek tugasan dan perilaku di samping membentuk akitangan berilmu agar dapat melahirkan kakitangan yang berkualiti lagi dinamik kearah mempertingkatkan kualiti perkhidmatan organisasi.
 7. Mewujudkan hubungan baik dengan lain-lain agensi samada Kerajaan atau Swasta dalam mencapai konsep bersepadu.

Hospital Port Dickson

http://hpd.moh.gov.my/v1/modules/mastop_publish/?tac=objektif