" />

 

 

VISI

Hospital Port Dickson akan wujud sebagai sebuah pusat rawatan perubatan yang cemerlang dalam semua

aspek penjagaan kesihatan berorientasikan aspek keperluan dan kehendak semasa

 

MISI

 

Hospital Port Dickson telah menggariskan 9 misi utama iaitu :-

 

LAYANAN :
Memberikan layanan mesra berteraskan konsep Budaya penyayang kepada setiap pesakit
RAWATAN MUKTAKHIR :
Memberikan kepuasan optima supaya pesakit kembali kepada kehidupan yang Sihat dan Proaktif.
LATIHAN :
Memberikan latihan secara professional dan berterusan.
KOMITMEN :
Melahirkan sikap kerja berpasukan yang berkonsepkan nilai-nilai murni.
KESELESAAN :
Berusaha menyediakan tempat danpersekitaraan yang selesa lagi menggembirakan/menyenangkan/menyeronokan.
PERKHIDMATAN :
Sentiasa prihatin ke arah peningkatan kualiti perkhidmatan dari masa ke semasa.
ALAT PERUBATAN :
Berusaha mencapai penggunaan teknologi terkini.

PENYELIDIKAN :
Sebagai pemangkin ke arah memantapkan lagi perkhidmatan dan rawatan sedia ada.
KREATIF :
Berusaha melahirkan anggota kerja yang kreatif dan berinovatif dalam semua segi samada perkhidmatan atau rawatan perubatan.

Recommend this page to a friend! Prepare to print

Pilihan Warna Tema


(2 themes)